Konferanser på Brunstad

[dropcap]O[/dropcap]ver 42.000 personer fra 40 nasjoner deltok på BCCs sju internasjonale konferanser på Brunstad i løpet av 2013.

Med et snitt på over 6000 deltakere pr. arrangement, likt fordelt mellom kjønnene, er 38 prosent av disse under 20 år, og 69 prosent under 36 år.

På konferansen for kvinner i mars og menn i oktober deltar mellom tre og fire tusen medlemmer, og trekker flere utenfor Europa enn vanlig.

[dropcap]K[/dropcap]onferansene som avvikles i juli og august er mest omfattende og populære.

Konferansen i juli går over to uker, og inneholder aktiviteter og trosoppbyggelse for alle aldersgrupper. Konferansen i august varer en uke og trekker flere medlemmer utenfor Norden.

Lokalmenighetene deltar aktivt i et varierende program under alle arrangementer.

Deltakerstatistikk for konferansene på Brunstad i 2013

Konferanse Antall totalt Under 20 år Under 36 år Kvinner Menn Deltakerland
Kvinne 3.651 815 (22 %) 2.260 (62 %) 3.631 (99 %) 20 (01 %) 34
Påske 8.601 3.664 (43 %) 6.317 (73 %) 4.145 (48 %) 4.456 (52 %) 30
Juli 9.300 4.282 (46 %) 6.814 (73 %) 4.618 (50 %) 4.682 (50 %) 36
August 6.118 2.836 (46 %) 4.424 (72 %) 3.014 (49 %) 3.104 (51 %) 37
Mann 3.918 944 (24 %) 2.505 (64 %) 12 (00 %) 3.906 (100 %) 32
Familie 3.325 87 (3 %) 1.206 (36 %) 1.695 (51 %) 1.630 (49 %) 22
Nyttår 7.251 3.204 (44 %) 5.444 (75 %) 3.519 (49 %) 3.732 (51 %) 34
SUM 42.164 15.832 (38 %) 28.970 (69 %) 20.634 (49 %) 21.530 (51 %) (snitt) 32

Stevneflammen for julistevnet 2013 tennes på Brunstad Konferansesenter

Sommerkonferansene på Brunstad

[dropcap]S[/dropcap]ommerkonferansene på Brunstad arrangeres av Brunstad Christian Church (BCC).

I samarbeid med Aktivitetsklubben og Exercize Zport lager BCC et variert program med trosoppbyggelse, kultur, sport og andre aktiviteter, som fenger både barn, unge og eldre. Les mer i årsrapporten for 2012.

[dropcap]A[/dropcap]ktivitetsklubben er en forening for barn og unge i BCC med flere titalls medlemsklubber i Norge. Aktivitetsklubben arrangerte i 2013 bl.a. leker for barna, aktivitetsdag for familiene og konkurransen Outdoor Challenge (OC), der ungdom fra hele verden konkurrerte i lag på 6 personer. OC 2013 hadde finalekonkurransen i konferansesalen på Brunstad.
[dropcap]X[/dropcap]ercize Zport (XZ) er en forening for de sportsinteresserte, med mange lokale lag i Norge. I løpet av sommerkonferansen 2013 på Brunstad arrangerer XZ bl.a. stafetten Brunstadløpet med varierte deltakerklasser, volleyballturnering for ungdom, samt fotballturnering for barn og ungdom.

Program juli 2013

Dag Aktivitet
Lørdag Åpning av sommerkonferansen
Søndag Hovedkonferanse
Mandag Hovedkonferanse. Trylleshow. BrunstadMagasinet
Tirsdag Hovedkonferanse. Brunstadløpet. Damenes Aften
Onsdag Outdoor Challenge Kvalifiseringsrunder Risøya
Torsdag Konferanse og fest for menn
Fredag Trylleshow. Finale Outdoor Challenge i konferansesalen. Sommerfest i strandområdet
Lørdag Fotballturnering. Volleyballturnering
Søndag Ungdomskonferanse. Fotballturnering. Volleyballturnering. Musical (historien om Ruth)
Mandag Ungdomskonferanse. Fotballturnering. Volleyballturnering med finaler. Konsert med Helge Ankers Orkester
Tirsdag Fotballturnering
Onsdag Barnekonferanse. Åpningsmusical (Vær virksom i alt det gode). Barneleker og konkurranser. Finale fotballturnering
Torsdag Barnekonferanse. Barneleker og konkurranser
Fredag Barnekonferanse. Barneleker og konkurranser. Avslutningsfest for sommerkonferansen
BrunstadTV - GMB 2013

God Morgen Brunstad – Konferansens informasjonskanal

[dropcap]G[/dropcap]od Morgen Brunstad (GMB) er BrunstadTVs morgensending under konferansene på Brunstad. Sendingen består av dagsaktuelle nyheter og programmet «Opp av Køya» for barna. Sommeren 2013 ble GMB sendt 12 ganger med like mange repriser.
[dropcap]G[/dropcap]MBs målsetting er å gi medlemmene et kortfattet resyme av gårdsdagen, og et innblikk i dagens program. Programmet tar også for seg BCCs retningslinjer for orden og renhold, på Brunstad, ofte på en humoristisk og lettfattelig måte.
[dropcap]I[/dropcap] barneprogrammet «Opp av Køya» møter vi figurene «Stig og Ståle» som sammen med Fredrik og Kråka – ofte med mye humor – tar for seg etiske problemstillinger for barna. Programmet er krydret med masse små tegne- og animasjonsfilmer, produsert av barn i de forskjellige lokalmenighetene.

Brunstad 2013

Barnemusikal med spenning og kvalitet

[dropcap]Å[/dropcap]rets barnekonferanse startet med musikalen «Vær virksom i alt det gode». Musicalen viser hvordan denne uttalelsen til BCCs grunnlegger Johan Oscar Smith har relevans for barna i dagens fellesskap.
[dropcap]M[/dropcap]usikalen ble produsert av BKM Horten. Mange barn og unge var involvert i produksjonen. Det tok ca. ett år å ferdigstille musikalen for 2013, som ble en stor suksess.
[dropcap]H[/dropcap]vert år er det en ny lokalmenighet som får oppgaven med å lage åpningsmusikalen til barnekonferansen. Lokalmenigheten står fritt i å velge tema. Dette temaet blir da gjennomgangstonen under hele konferansen.
DEL