Velkommen 2017-09-27T21:52:48+02:00

BCC – Et internasjonalt fellesskap

Brunstad Christian Church (BCC) opplevde i 2014 et økende engasjement for sin virksomhet verden over. Vår kjernevirksomhet er å legge til rette for et godt fellesskap for medlemmene, basert på det kristne budskapet. Vi ønsker at alle skal oppleve personlig frihet og inspirasjon til å skape glede og verdier i sine omgivelser. Dette sto også sterkt hos BCCs grunnlegger Johan Oscar Smith. Vi er stolte over å kunne bygge videre på disse verdiene.

På dette grunnlaget satser vi både penger og tid på barn og ungdom. Vi fortsetter derfor en god tradisjon i BCC. En tradisjon som har skutt god fart de siste 20 årene. Et viktig mål er at barn og ungdom får oppleve trygghet og mestring i inspirerende omgivelser. Vi arbeider for å favne alle, å gi alle den samme muligheten til livsutfoldelse. Dette har blitt en hjertesak i BCC, og et godt fundament for prosjektet Golden Heart. Golden Heart fikk i 2014 en ekstra bred og varm internasjonal deltakelse.

Kåre J. Smith har vært en sterk motiverende faktor i BCC i flere tiår. I november 2014 fylte han 70 år. Vi i BCC ønsket å markere dette med en fest på Brunstad under vår sommerkonferanse. Kåre J. Smith har hatt et bredt internasjonalt engasjement, noe han har enda. Hans personlige engasjement i medlemmenes ve og vel, totalt fraværende av detaljstyring, og hans evne til å inspirere, har gitt ham stor tillit i menigheten. Han har vært en avgjørende faktor når det gjelder menighetens utvikling de siste 20 årene.

BCC fikk i 2014 et solid regnskapsmessig overskudd som følger av stor giverglede blant medlemmene. Overskuddet har ført til en vesentlig styrket egenkapitalsituasjon for BCC. Vi takker alle, ung og gammel, for mye uegennyttig innsats. Vi takker for all inspirasjon og hjertevarme fra tusener av medlemmer i et internasjonalt fellesskap.