Konferanser på Brunstad 2017-09-27T21:52:48+01:00

Konferanser på Brunstad

Brunstad Christian Church avholdt sju konferanser på Brunstad i løpet av 2014. Av til sammen 45.396 deltakere, ganske jevnt fordelt på kvinner og menn, var 32.422 under 36 år, og 18.645 under 20 år.

På grunn av pinsestevnet dette året ble det satt publikumsrekord på Brunstad i 2014, med hele 45.396 deltakere i forhold til 37.631 i 2012, og 42.164 i 2013. Brunstad er fortsatt et populært sted for barn og ungdom, og med over 41 % medlemmer under 20 år, og hele 71 % medlemmer under 36 år.

Det deltar medlemmer fra mellom 30 og 40 land på hvert stevne, unntatt pinsestevnet (18 land). Det kommer flest fra Norge, deretter følger Tyskland, Danmark, Nederland og Sveits.

Les mer utfyllende om våre konferanser på Brunstad i BCCs årsrapport 2013 her.

Golden Heart

Deltakerstatistikk for konferansene på Brunstad i 2014

Konferanse Under 20 år Under 36 år Kvinner Menn Totalt
Kvinne 841 2 357 3 871 14 3 885
Påske 4 063 6 947 4 467 4 805 9 272
Pinse 1 837 2 782 1 885 1 961 3 846
Sommer Juli 4 310 6 908 4 715 4 728 9 443
Sommer August 2 922 4 533 3 076 3 158 6 234
Mann 995 2 599 11 4 123 4 134
Nyttår 3 677 6 296 4 200 4 382 8 582
SUM/SNITT 18 645 32 422 22 225 23 171 45 396