Misjon 2017-09-27T21:52:47+02:00

Misjon 2014

Misjonsmidlene i Brunstad Christian Church går i hovedsak til å hjelpe troende i land med redusert betalingsevne. Land med misjonsprosjekter eller misjonssentra som mottok støtte i 2014 var Ukraina, Mexico, Argentina, Romania og Brasil. En viktig hovedlinje i BCCs misjonsbidrag, er å hjelpe til selvhjelp. Les mer detaljert om BCCs misjonsvirksomhet i årsrapportene for 2013 og 2012.

Golden Heart

Hjelp til leie av aktivitetssenter i Domnesti, Romania

Nytt av året 2014 var en ekstraordinær hjelp til de troende i Romania. Fellesskapet i Romania har vokst betraktelig de siste årene uten at de har hatt egnede fasiliteter. Det åpnet imidlertid seg en mulighet for en gunstig fremtidig leieavtale med et aktivitetssenter under oppføring i Domnesti. Som en av de større leietakerne var det mulig å påvirke utformingen av senteret.

For hver krone medlemmene i Romania klarte å samle inn, bidro BCC med en tilsvarende krone. Dette var en betydelig inspirasjonskilde til en omfattende innsats av medlemmene. 17. september 2014 kunne de benytte fasilitetene for første gang.

Golden Heart

Misjonsfester

BCCs lokalmenigheter arrangerer misjonsfester to ganger i året. Disse danner grunnlaget for innsamling av midler til BCCs misjonsvirksomhet verden over. Arrangementet delegeres til en av lokalmenigheten, og sende på BrunstadTV. Alle BCCs lokalmenigheter verden følger sendingen, gjerne i kombinasjon med en lokal misjonsfest.

Barn, unge og eldre i vertsmenigheten planlegger og forbereder festen ett år i forveien. Ofte lages det mange nye sanger, forestillinger og musikals, som siden blir en del av ressursbanken for menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Misjonsfestene skal være en kombinasjon av giverglede og festlighet. En sentral tanke er at Gud elsker en glad giver. I Israel gikk jødene hvert år til Jerusalem for å ofre og å feste. Det er alltid glede og entusiasme når en lokalmenighet for tildelt arrangørrollen for en fremtidig misjonsfest.

misjonsfest_maubach_2014_500_1

Misjonsfest 5. april – DGC Maubach

5. april var DCG Maubach arrangør av vårens misjonsfest. Festen ble holdt på DCG (Die Christliche Gemeinde) sitt konferansesenter Hessenhöfe ved Blaubeuren sør i Tyskland. Festens tema var «Kristi Legeme – Et stort mysterium» (Christi Leib – ein großes Geheimnis), etter Paulus’ ord til menigheten i Efesus. Misjonsfesten var en inspirasjon til å forstå og å bygge det fellesskapet som Jesus ønsket menigheten skulle være. Festen samlet flere tusen medlemmer fra BCCs lokalmenigheter i Tyskland.

Misjonsfest 11. oktober – BKM Grenland

11. oktober var BKM Grenland arrangør av høstens misjonsfest. Festen ble holdt på Brunstad. Festens tema var «Velg i dag hvem du vil tjene», etter ordene fra profeten Elia. Misjonsfesten var en inspirasjon til å ta gode og bevisste veivalg i kristenlivet. Festen samlet mange tusen medlemmer fra BCCs lokalmenigheter på Østlandet.